BELANGRIJKE INFO:
 
Daar het BGB-bestuur geen toelating kreeg tot controle van de inschrijvingen, lotingen en wedstrijden van Mastertornooien en de inrichters zelf hebben bevestigd dat de lotingen "geleid" worden heeft de Raad van Bestuur volgende beslissingen genomen (vergadering 04 juni 2016):
 
De editie 2016-2017 is het laatste Mastercircuit. De prijzen blijven behouden en worden uitbetaald na het laatste tornooi.
Er wordt geen feest meer georganiseerd en er worden geen punten toegekend voor de BGB-ranking.
 
In de reglementenbundel staan nog de oude punten vermeld. Hieronder vermelde tabel is van toepassing, zie vergadering 19/03/2016.